0745.893.114

Conferințe, Seminarii


Restaurantul Miorița oferă servicii complete în domeniul organizării de congrese naționale și internaționale, simpozioane, convenții, seminarii, cursuri de instruire și workshop-uri în bugete flexibile, personalizate, adecvate caracterului și nivelului de calitate convenit cu fiecare client în parte. Acest tip de servicii se adresează asociațiilor profesionale din diverse domenii, precum medical, auto, contabil, juridic, educație etc. care organizează periodic reuniuni cu caracter științific sau informativ, precum și firmelor private care doresc să-și organizeze propriile prezentări către un public țintă, prin organizarea de simpozioane de firmă sau workshop-uri.